Viola de A. Piccagliani Any 1932
Violí Alemany del segle XIX copia de Maggini
Violí LLuís Clapers, Barcelona 2010
Violí LLuís Clapers, Barcelona 2010
Violí A. Mangenot, Burdeos 1930

MÉS FOTOS