LLuís Clapers Barcelona 2005

Vernís mixt ( base goma laca i resines naturals ).

Violí de transició en el concepte de violí d'autor